Individualterapi Kunstterapi Parterapi Lederutvikling og fasilitering Om gestaltterapi Kontakt Hovedside
 Sven Haagensen Høy

Gestaltterapeut (under utdanning)


 

Individualterapi

( I also offer therapy in English - die Therapie kann auch auf Deutsch durchgeführt werden )


Du som leser denne nettsiden akkurat nå ønsker deg sannsynligvis et liv med hodet bedre over vannet. Og så lurer du på om jeg er den rette til å hjelpe deg.

Psykoterapeuters nettsider er ofte temmelig generelle, for hver enkelt person må  møtes ut fra sine forutsetninger og behov.  Det eneste målet for terapien som gjelder alle, er å øke din kunnskap om, og varhet overfor hva som skjer med deg: Hva skjer i møtet med andre mennesker rundt deg? Hva tenker du om deg selv? Hvordan er fortiden din til stede NÅ? Dette kan utforskes.

«Når vi erkjenner hvem vi er og ser utfordringene våre tydeligere, kan vi også ta et ansvarlig valg om vi vil fortsette som før eller endre adferd.»  Dette kan ta tid. Jeg tilbyr deg et fullstendig trygt rom å gjøre det i, og jeg går et stykke sammen med deg hver gang vi møtes. Ved å utforske det du står i her og nå, via gestaltterapeutisk tilnærming og verktøy, skaper vi bevegelse, sammen. (Gestalttilnærmingen kan du lese mer om her.)

Gestaltterapi er påvist¹ å være virksom i behandling av blant annet traumer, fordi denne terapiformen både favner kropp og sinn.  Det sies at kroppen holder tellinga; "the body keeps the score". 

Ta kontakt, så finner du ut om det kjennes riktig å begynne reisen din med meg.

 ¹ Hvis du søker "The effect of gestalt therapy" på nett, får du mange treff du kan se nærmere på.

Om meg som terapeut

Jeg er gestaltterapistudent ved Norsk Gestalttterapi-Høyskole NGI, og åpnet praksis høsten 2019 som del av Askerterapeutene. Planen er å være ferdig uteksaminert våren 2021 etter fire år.
Ferdig utdannet våren 2021?
Neppe: livet er en lang læring for oss alle, og du står kanskje midt i en tung motbakke. Hos meg får du min fulle oppmerksomhet.

Jeg har selvsagt ikke årelang terapierfaring å vise til. Men jeg er født 1962 og har dermed et godt over halv-levd liv fullt av lærdom å vokse på og bygge på i læringen av terapihåndverket. For det er et håndverk som læres i praksis, med god fagteoretisk ballast. Med basis i egen ledererfaring og rundt 30 år i næringslivet bidrar jeg allerede med støtte til ledere, avdelinger og grupper. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening (NGF), med alle tekniske formaliteter på plass. Jeg følges opp med veiledning som alle andre, både studenter og ferdige terapeuter. Det er kvalitetssikring og klientens trygghet. NB! Dette gjøres uten at taushetsplikten brytes. (Flere praktiske detaljer nederst på siden.)

NB: Alle tegninger (unntatt den med Rubins vase) er egne illustrasjoner. Du kan kjøpe slike og det er bare ta kontakt, så får jeg høre hva du har likt eller ønsker at jeg lager til deg.


Litt mer bakgrunn

Per 2019 er jeg 56 år gammel, utdannet sivil- og doktoringeniør på NTH (nå NTNU) på maskin- og marinlinjen, og dels i Aachen, Tyskland. Derfor kan jeg gi terapi også på mitt flytende tysk. (Like flytende engelsk har forøvrig vært arbeidsspråk i mange år.) Jeg jobber fremdeles som maskin- og prosessingeniør hos TechnipFMC på Lysaker, men noe av tiden hjelper jeg personal- og kursavdelingen med lederkurs, temasamlinger, coaching og ulike former for fasilitering av gruppeprosesser. Av denne grunn gir jeg hovedsaklig terapi på ettermiddag-/kveldstid. Christine Høy, kona mi siden 2010, er den som inspirerte meg til å ta denne nye retningen i mitt yrkesliv. Hun har lang fartstid som gestaltterapeut og er min makker, terapipartner og mentor. Vi gir parterapi sammen. Mer om parterapi her.
Praktiske ting rundt terapien

Kontaktinformasjon finner du ved å klikke her.
Fordi jeg er i heltidsjobb så lenge jeg er under utdanning, må terapitimene i utgangspunktet legges til kveldstid. Vi kan avtale nærmere. Mens jeg er i utdanning (til mai/juni 2021) betaler klientene mine studentpris, som er 50% av det gestaltterapeuter vanligvis tar per time.
Prisen er dermed 400 kroner for 50 minutter.
Det kan iblant være nyttig med dobbelttime. Når vi avtaler det, koster det 600 kr for 90 minutter. For eksempel kan det ta tid å komme til et viktig punkt, og da er det fint å ikke måtte ta oss ut derfra bare fordi klokka går. Uansett vil jeg vurdere hvor vi er og være så fleksibel som mulig for å ivareta deg.

Som alle andre forholder jeg meg til EUs personverndirektiv, noe som betyr at journalen (som jeg er pålagt å føre) er kryptert med passord, og er koblet til klientregisteret med et referansenummer. Klientregisteret er også kryptert med sin egen kode, og filene oppbevares fysisk separat. Annen informasjon oppbevares ikke. Du har rett til innsyn, og til å få alt slettet.

Gestaltterapeuter går til veiledning (ca. for hver 5. terapitime), som er en kvalitetssikring for deg og din prosess i terapi hos meg. Taushetsplikten ivaretas innenfor disse rammene.