Om gestaltterapi Kontakt HovedoppslagGestaltterapeut


Sven Haagensen Høy


Jeg tilbyr...


Individualterapi
Kunstterapi
...samt  Lederutvikling og fasilitering  (which is, in English: )
Manager Support, Courses and Group Processes

 I also offer therapy in English

Die Therapie kann auch auf Deutsch durchgeführt werden
 

Gestalt-psykoterapi møter deg der du er


 Har det floka seg til for deg? Er du på et "mørkt" sted? Går tankekverna hele tiden?

De følgende stikkordene er med for å øke antall treff på siden, og listen kunne vært lenger. Jeg tar deg imot med hjerte og tilstedeværelse, og den tilliten vi bygger sammen er bunnplanken for din prosess til å klare tilværelsen din bedre enn du antakelig opplever nå.

Det kan være tankespinn. Lav selvtillit. Angst og uro, usikkerhet. Sosial angst. Jobbstress. Tidsklemme. Religiøse eller åndelige problemstillinger. Du tenker at dette er for mye nå. Ventelistene til psykologer i det vanlige helsevesenet er lange, eller kanskje du ikke har fått god nok hjelp der. Det kjennes akutt.


Det hjelper sjelden å ha et klart bilde av problemet. Ord og problemforståelse er ikke nok. Men det finnes hjelp. Jeg begynner med medmenneskelighet og ivaretakelse, som er i kjernen av god psykoterapi.

Jeg gir oss et rom med tid og 'etterkjennsomhet'. Et sted å utforske hva som skjer i deg og i møte med andre, hvordan du tar vare på deg selv, og arbeide for å akseptere deg selv fullt og helt. På veien dit lærer du mye om deg selv.

"Endring skjer når du blir den du er, ikke når du prøver å bli den du ikke er".
________________

Det eneste målet for terapien som gjelder alle, er altså å øke din kunnskap om, og varhet overfor hva som skjer med deg. Hva tenker du om deg selv? Hvordan er fortiden din til stede NÅ? Dette kan utforskes.

«Når vi erkjenner hvem vi er og ser utfordringene våre tydeligere, kan vi også ta et ansvarlig valg om vi vil fortsette som før eller endre adferd.»  Dette kan ta tid. Jeg tilbyr deg et fullstendig trygt rom å gjøre det i, og jeg går et stykke sammen med deg hver gang vi møtes. Ved å utforske det du står i her og nå, via gestaltterapeutisk tilnærming og verktøy, skaper vi bevegelse, sammen. (Gestalttilnærmingen kan du lese mer om her.)

Gestaltterapi er påvist¹ å være virksom i behandling av blant annet traumer, fordi denne terapiformen både favner kropp og sinn.  Det sies at kroppen holder tellinga; "the body keeps the score". 

Ta kontakt, så finner du ut om det kjennes riktig å begynne reisen din med meg.

 ¹ Hvis du søker "The effect of gestalt therapy" på nett, får du mange treff du kan se nærmere på.

Om meg som terapeut

Jeg er gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt og åpnet praksis høsten 2019 som del av Askerterapeutene.
Jeg er født 1962 og har dermed et godt over halv-levd liv fullt av lærdom å vokse på og bygge på i læringen av terapihåndverket. For det er et håndverk som læres i praksis, med god fagteoretisk ballast. Med basis i egen ledererfaring og rundt 30 år i næringslivet bidrar jeg allerede med støtte til ledere, avdelinger og grupper. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening (NGF), med alle tekniske formaliteter på plass. Jeg følges opp med veiledning som alle andre terapeuter. Det er kvalitetssikring og klientens trygghet. NB! Dette gjøres uten at taushetsplikten brytes. (Flere praktiske detaljer nederst på siden.)

NB: Alle tegninger (unntatt den med Rubins vase) er egne illustrasjoner. Du kan kjøpe slike og det er bare ta kontakt, så får jeg høre hva du har likt eller ønsker at jeg lager til deg.


Litt mer bakgrunn

Per 2021 er jeg 58 år gammel, utdannet sivil- og doktoringeniør på NTH (nå NTNU) på maskin- og marinlinjen, og dels i Aachen, Tyskland. Derfor kan jeg gi terapi også på mitt flytende tysk. (Like flytende engelsk har forøvrig vært arbeidsspråk i mange år.) Jeg jobber fremdeles som maskin- og prosessingeniør hos TechnipFMC på Lysaker, men noe av tiden hjelper jeg personal- og kursavdelingen med lederkurs, temasamlinger, coaching og ulike former for fasilitering av gruppeprosesser. Av denne grunn gir jeg hovedsaklig terapi på ettermiddag-/kveldstid.
Praktiske ting rundt terapien

Kontaktinformasjon finner du ved å klikke her.
Terapitimene må i utgangspunktet legges til ettermiddags- eller kveldstid. Vi kan avtale nærmere. En klokketime koster 850 kr.
Det kan iblant være nyttig med dobbelttime. Når vi avtaler det, koster det 1200 kr for 90 minutter. For eksempel kan det ta tid å komme til et viktig punkt, og da er det fint å ikke måtte ta oss ut derfra bare fordi klokka går. Uansett vil jeg vurdere hvor vi er og være så fleksibel som mulig for å ivareta deg.

Som alle andre forholder jeg meg til EUs personverndirektiv, noe som betyr at journalen (som jeg er pålagt å føre) er kryptert med passord, og er koblet til klientregisteret med et referansenummer. Klientregisteret er også kryptert med sin egen kode, og filene oppbevares fysisk separat. Annen informasjon oppbevares ikke. Du har rett til innsyn, og til å få alt slettet.

Gestaltterapeuter går til veiledning (ca. for hver 5. terapitime), som er en kvalitetssikring for deg og din prosess i terapi hos meg. Taushetsplikten ivaretas innenfor disse rammene.