Tilbake Kontakt
Kunstterapi


Dette handler ikke om å lage noe som skal se vakkert ut. Bildet over her er laget med vannfarger, uten en tanke for hva det skulle ligne på eller uttrykke. Men i dialog og refleksjon med en annen person kunne jeg si hva jeg kjente mens jeg lagde det, og hvordan det muligens gir mening for meg.

Kunstterapi kan være en god vei til kontakt med ting i deg som du ikke visste om. Ord står ofte i veien for slik kontakt. Vi er trent i å bruke hodet: Nesten alt i samfunnet handler om tanke, logikk og formidling med ord. Hva med å komme i "flyten" over papiret eller noe annet, og se hva som kommer ut av deg da?  Og så, fremdeles i gestalt-tilnærming, utforsker vi hva du var i kontakt med, og hvordan dette kan være relevant i livet ditt. Uten press eller mas.

I Yogafellesskapets sal holder jeg jevnlig kunstterapi-sesjoner, eksempelvis i samarbeid med Asker kommunes tilbud. Det kan bli aktuelt med andre grupper etterhvert.

Det settes ut bord og staffeli, og deltakerne blir gitt tegnemateriell. I første omgang bruker vi eksempelvis akrylfarger, kull og fargeblyanter på papir eller kartong. Collage kan bli aktuelt, eller forming med leire. Det er et poeng at du ikke skal tvinges til å lage noe sammentrengt og lite, men få utfolde deg med god bevegelse. For å komme i flyten, kan det være at vi bruker musikk som inspirasjon. Igjen: du skal ikke prestere noe for noen, det trenger ikke bli "pent", og det som skjer, det skjer, og så er det helt greit uansett hvordan det ble seende ut.