Behov for plan B?                                    Illustrasjon: Sven Høy ©    

Mange ledere ønsker en sparringpartner å tenke høyt og fritt sammen med. Noen ønsker en vaktbikkje, andre ønsker speiling på kommunikasjon og atferd. Bakgrunnen for å ta kontakt er ulik, ofte er det en konkret situasjon som trykker og behov for å finne passende verktøy, eller det er et ønske om å teste ut hva veiledning kan gi. Noen ganger utvikler det seg en relasjon som er gull verdt, og som betyr en stor forskjell for både leder og organisasjon.

Samtaletema bestemmer vi sammen ut fra den konkrete bestillingen til meg som veileder. Tema jeg har arbeidet mye med: verdibasert ledelse, organisasjonskultur, visjon og virkelighet, rolleavklaring og rolleforståelse, mellomlederrollen, gjennomføringsevne, prioritering og selvledelse, tydelig kommunikasjon, krisehåndtering og håndtering av personalkonflikter.

Jeg gjennomfører også seminar og workshops knyttet opp til aktuelle utfordringer i organisasjonen og som del av utviklingen av organisasjonens ledelse.

 

Anbefalinger

«Marianne er en vesentlig bidragsyter for meg og mine ledere til å koordinere struktur og entusiasme til en kraft, som sikrer vår visjon om å bli litt bedre hver dag gjennom engasjerte medarbeidere til beste for våre kunder.»

Ulf Erik Krüger Solheim, DSV Solutions AS

 

«Som kirkeverge og leder har jeg fått og får hjelp til å bruke mine ressurser best mulig.  Marianne hjelper meg til å sortere og får frem det beste i meg! Hun får meg til å se muligheter og gir meg tro på at de kan gjennomføres!»

Håvard J. Russnes, Notodden kirkelig fellesråd

Tilbake til Mariannes hovedside