Trenger du en å snakke med?

Jeg kan støtte deg i å utforske dine potensialer og ressurser som privatperson og/eller yrkesperson.

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo, er medlem av Norsk Gestaltforening (NGF). Jeg følger deres etiske regler, har taushetsplikt, er forsikret og går regelmessig i veiledning.

Jeg har bakgrunn som spesialsykepleier i psykiatri. Min livserfaring, faglige ståsted og mitt engasjement i livet tar jeg med i møtet med mine klienter i det terapeutiske rom.

Du som klient tar med deg det som er viktig i ditt liv, og jeg vil møte deg der du er.

Du finner mer informasjon ved å klikke i denne linjen, da kommer du til www.terapifelt.no


Kontakt: Mobil: 975 83 017
E-post: isabel@terapifelt.no